Αρχικη

Οδηγός Χρήσης ανα Καλλιέργεια

Γιατί Agrola

Η Γνώση Είναι Δύναμη

Η Γνώση Είναι Δύναμη

''Η γνώση είναι δύναμη'' Όλοι εδώ στην ΑΓΚΡΟΛΑ το γνωρίζουμε καλά και φροντίζουμε να σας το μεταδίδουμε, γιατί μεταδίδοντας την γνώση μεταδίδεται η προοπτική και η ανάπτυξη. Έτσι θέλουμε να αναπτυχθούμε, μαζί σας, με κοινούς στόχους και όνειρα.

Πρωτοπορία

Πρωτοπορία

Τεχνολογίες θρέψης ανώτερης γενιάς Διαφορετικότητα σε κάθε ανάγκη λίπανσης Προσέγγιση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Οι παραπάνω λόγοι και για αυτούς που μας γνωρίζουν και κάποιοι λόγοι επιπλέον , μας καθιστούν πρωτοπόρους στον κλάδο μας.

Πελατοκεντρισμός

Πελατοκεντρισμός

Συνεργάτες, όχι πελάτες - Κέρδος από την συνεργασία, όχι από την απλή πώληση. Δύο πολύ σημαντικές αρχές στην εμπορική πολιτική της εταιρίας μας.

Προοπτική

Προοπτική

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - η λέξη κλειδί για την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία μιας εταιρείας. Ναι στην ΑΓΚΡΟΛΑ γιατί ειναι μια εταιρία που επενδύει και βελτιώνεται (Νέες εγκαταστάσεις και 1 εκατομύριο επένδυση για το 2017) Ναι γιατί η ΑΓΚΡΟΛΑ είναι παρούσα στις εξελίξεις του αγροτικού τομέα με Νέα προϊόντα - Ναι στην ΑΓΚΡΟΛΑ γιατί είναι Εταιρεία του σήμερα, με το βλέμμα στο αύριο

Καινοτόμες Τεχνολογίες

Λιπασμάτων της Agrola

Οι πιο συνήθεις τεχνολογίες είναι αυτές της «βραδείας» και «ελεγχόμενης» αποδέσμευσης, όπου οι μεν πρώτες καθυστερούν ή επεκτείνουν την αρχική διαθεσιμότητα και είναι ενσωματωμένες στο λίπασμα ενώ οι δεύτερες μέσω ειδικών χημικών επικάλυψης απελευθερώνουν τα θρεπτικά στοιχεία σε δεδομένη χρονική περίοδο ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες<br /> Τα LONG LIFE (nitrozen) είναι νέα σειρά λιπασμάτων προηγμένης τεχνολογίας σε κοκκώδη μορφή που παρασκευάζονται από την βιομηχανία AGROLA σε διάφορους τύπους (N), (N–P) και (Ν-Ρ-Κ). Αυτό επιτυγχάνεται με την ομοιόμορφη επένδυση και ενσωμάτωση του βιοαναστολέα ουρεάσης (ΝΒΡΤ) στους κόκκους των λιπασμάτων (με ειδικό σύστημα ψεκασμού που διαθέτει η εταιρία μας). Η μέθοδος αυτή έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του αζώτου να παραμένει στο έδαφος σταθεροποιημένο λόγω αργής διάσπασης της ουρίας που πραγματοποιείται με τη βιοαναστολή των ενζύμων ουρεάσης. Το σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών είναι ότι παραμένουν ενεργά στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετατρέποντας σταδιακά το αμιδικό τους CO(NH2)2 άζωτο σε μορφές άμεσα αφομοιώσιμες απ’όλα τα φυτά. Έτσι εξασφαλίζουμε στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα στις απαιτητικές (καλαμπόκι, βαμβάκι, οπωροφόρα, κ.α.) ολοκληρωμένη θρέψη για όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου.