Αμπέλι

Το αμπέλι σε γενικές γραμμές χρειάζεται:

 •  Σε μεγάλες ποσότητες άζωτο και κάλιο.
 • Σε μικρότερες ποσότητες φώσφορο και μαγνήσιο.
 • Σε ακόμα μικρότερες χρειάζεται θείο.
 • Από ιχνοστοιχεία χρειάζεται σίδηρο, ψευδάργυρο, βόριο κ.α.

 

ΑΖΩΤΟ

 • Το περισσότερο Άζωτο απορροφάται από το φούσκωμα έως το γυάλισμα των ραγών.
 • Την άνοιξη οι απαιτήσεις σε άζωτο είναι υψηλές και ευνοεί την γρήγορη ανάπτυξη νεαρών βλαστών.
 • Στην φάση της διαφοροποίησης των οφθαλμών απαιτείται ομαλά άζωτο. Υπερβολές σε αυτή τη φάση οδηγούν σε υπερβολική βλάστηση εις βάρος της παραγωγής.
 • Υψηλές είναι οι απαιτήσεις επίσης κατά τον σχηματισμό των ραγών μετά την καρπόδεση.
 • Από την μέση του καλοκαιριού οι απαιτήσεις είναι πολύ μειωμένες.
 • Κατά την ωρίμανση το άζωτο μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

 • Ο φώσφορος είναι πολύτιμος ιδιαίτερα για τα νεαρά αμπέλια. Σε ανεπτυγμένα αμπέλια χορηγείται συμπληρωματικά κάθε χρόνο με την βασική λίπανση.

ΚΑΛΙΟ

Οι ανάγκες του αμπελιού σε κάλιο είναι ιδιαίτερα αυξημένες ιδίως:

 • την περίοδο της άνθισης
 • του δεσίματος
 • στην αύξηση μεγέθους της ρόγας
 • στο γυάλισμα και στην ωρίμανση όπου και επηρεάζει το τελικό μέγεθος, και τον σχηματισμό σακχάρων και άλλων ουσιών που δίνουν γεύση και άρωμα.

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Η έλλειψη μαγνησίου, εντείνει την εμφάνιση της «ξηράς ράχης» των σταφυλιών, μιας πάθησης που επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες (ποικιλία, έδαφος, καιρικές συνθήκες).

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αμπέλι εμφανίζει συχνά ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία όπως είναι ο σίδηρος , ο ψευδάργυρος και το βόριο.