Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1000 kgr

CRYSTALOR

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα Νέας Γενιάς

DURACAO 14-0-23+13CaO σάκος 25 κιλ , DURACAO PLUS 13-0-23+13CaO+2MgO σάκος 25κιλ

MAG.NI.CAO 13-0-0+13CaO +8MgO

AMIPHOS 19-49-0

KALI PLUS 0-0-51 +4MgO+14SO3

NITRAKAL 10-0-40 +2MgO  , 11-0-40  , 13-0-36

Πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα για ειδικές χρήσεις . Εφοδιάζουν τα φυτά με τα απαραίτητα στοιχεία την κατάλληλη εποχή. Προλαμβάνουν και διορθώνουν άμεσα σημαντικές τροφοπενίες  σε καλλιέργειες όπως τα κηπευτικά και άλλα .

Πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα για ειδικές χρήσεις . Εφοδιάζουν τα φυτά με τα απαραίτητα στοιχεία την κατάλληλη εποχή. Προλαμβάνουν και διορθώνουν άμεσα σημαντικές τροφοπενίες  σε καλλιέργειες όπως τα κηπευτικά και άλλα .

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Τα προϊόντα αυτά δεν περιέχουν χλώριο και συνδυάζονται με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν πρέπει να συνδυάζονται με πολτούς και ασβεστούχα ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. Να προστίθενται τελευταία στο ψεκαστικό υγρό. Να αποφεύγονται διαφυλλικοί ψεκασμοί κατά τις θερμές ώρες , καθώς και όταν τα φυτά βρίσκονται σε πλήρη άνθιση.