Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

EXTRA Kali

  1. 0-0-30 +10MgO+20CaO                                                               (για όξινα εδάφη)
  2. 0-0-30 +10MgO+10SO3+3Fe+0,13Mn+0,03ZN(SO3)          (για αλκαλικά εδάφη) 

 

 

Τα προϊόντα EXTRAKALI με τη χρήση τους καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών σε Κάλιο και Μαγνήσιο. Πέραν αυτού, συμπληρώνονται με το κατάλληλο θρεπτικό σύμπλοκο, ώστε να λειτουργούν υπ’όλες τις εδαφικές συνθήκες, αλλά και για να καλύπτουν επιπλέον ανάγκες των καλλιεργειών.

 

 

0-0-30 +10MgO+20CaO (για όξινα εδάφη) Παρέχει επαρκείς ποσότητες Ασβεστίου αυξάνοντας το pH γύρω από  τη ριζόσφαιρα και αποτελεί την ιδανική πρόταση λίπανσης για όξινα εδάφη.

0-0-30+10MgO+10FeSO4+10ZEO+10(SO3)  (για αλκαλικά εδάφη) Με το πολυδύναμο και οξινοποιό σύμπλοκο που περιέχει, βελτιώνει τη φωτοσυνθετική δράση του φυτού, με ταυτόχρονη μείωση του pH στο περιβάλλον της ρίζας. Η παρουσία του Ζεόλιθου δρα τόσο στη δομή, όσο και στην υδατοϊκανότητα του εδάφους.

Ο ρόλος του Κ+Mg στις ενζυμικές λειτουργίες και στη σύνθεση των πρωτεϊνών, είναι κορυφαίος και καθοριστικός παράγοντας στα φυτά. Η οικογένεια των λιπασμάτων EXTRAKALI προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, τα καθιστά ενεργά και αξιοποιήσιμα , σε όλες τις εδαφικές συνθήκες.

Τα προϊόντα EXTRAKALI συνδυάζονται άριστα με όλα τα λιπάσματα, για την πλήρη κάλυψη όλων των καλλιεργειών, κάνοντας πλέον το καλιομαγνήσιο προνόμιο όλων.

Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

+10MgO+20CaO (για όξινα εδάφη)
+10MgO+10FeSO4+10ZEO+10(SO3) (για αλκαλικά εδάφη)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης