Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

OLIVA

 1. 18-6-12 +6CaO+3MgO+12SO3+0,3B
 2. 21-5-10+2MgO+20SO3+0,5B
 3. 20-5-15+5CaO+2MgO+10SO3 +0,3B

Ειδικό κοκκώδες λίπασμα για ελαιόδενδρα και άλλες δυναμικές καλλιέργειες

Η σύνθεση του λιπάσματος OLIVA είναι αποτέλεσμα μελέτης στοιχείων εδαφοανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής πολλών ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας μας καθώς και άλλων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου.

To OLIVA ως ειδικό λίπασμα παρέχει στα ελαιόδενδρα όλα τα απαραίτητα μακροστοιχεία (Ν-Ρ-Κ) σε σωστές αναλογίες, καθώς και τα μικροστοιχεία (Mg, Fe, Ca) και (B), υπεύθυνα καλής υγείας και καρπόδεσης, εξασφαλίζοντας ποσότητα και ποιότητα στην παραγωγή.

Δεν περιέχει χλώριο πάνω από το επίσημα αποδεκτό 2% ως χλωριούχο νάτριο (NaCl), και συνεπώς μπορεί να εφαρμοσθεί άφοβα στη βασική λίπανση της ελιάς και σε όλες ανεξαιρέτως τις χλωριόφοβες καλλιέργειες.

Η Ελιά αποτελεί το σύμβολο της ελληνικής γεωργίας. Αν και ανθεκτική και προσαρμόσιμη σε πολλούς εδαφότυπους, παρουσιάζει ορισμένες ανάγκες, για να έχει υψηλές αποδόσεις.

Η λίπανση της ελιάς, είναι μια διαρκής ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας, επιτυγχάνεται με μία από τις παραπάνω θρεπτικές επιλογές στα ελαιόδεντρα.

Η οικογένεια των λιπασμάτων OLIVA, εξασφαλίζει αυτή την ισορροπία σε δύο επίπεδα:

 • Ολοκληρωμένη θρέψη, με χορήγηση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.
 • Στοχευμένη βελτίωση του εδάφους με απευθείας εφαρμογή των λιπασμάτων στη ριζόσφαιρα.

Ο βιολογικός κύκλος της ελιάς οριοθετείται από σημεία κλειδιά, που αποτελούν και τα κρίσιμα στάδια, τής:

 • Διαφοροποίησης οφθαλμών με (Ν,Κ,Β)
 • Ανθοφορίας με (Ν,P,K,B,S,Mg)
 • Καρπόδεσης με (Ν,P,K,B,S,Mg,Ca)

Τα λιπάσματα OLIVA είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την:

 • Μακροβιότητα καλλιέργειας
 • Ισορροπία βλάστησης-καρποφορίας
 • Εξομάλυνση εδαφικών επιπλοκών
 • Βελτίωση ποιότητας και παραγωγής

Επιπλέον μικροστοιχεία

+2MgO+5CaO+0,5B+15(SO3)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

 • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
 • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Ο βιολογικός κύκλος της ελιάς οριοθετείται από σημεία κλειδιά, που αποτελούν και τα κρίσιμα στάδια, τής:

 • Διαφοροποίησης οφθαλμών με (Ν,Κ,Β)
 • Ανθοφορίας με (Ν,P,K,B,S,Mg)
 • Καρπόδεσης με (Ν,P,K,B,S,Mg,Ca)

Τα λιπάσματα OLIVA είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την:

 • Μακροβιότητα καλλιέργειας
 • Ισορροπία βλάστησης-καρποφορίας
 • Εξομάλυνση εδαφικών επιπλοκών
 • Βελτίωση ποιότητας και παραγωγής

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 200gr./ έτος ηλικίας του ελαιόδεντρου (σταθεροποιώντας τη δόση μετά τα δεκαπέντε έτη). Σε άλλες καλλιέργειες 50 ~ 100 kgr/στρέμμα ανάλογα με την γονιμότητα του εδάφους και την κρίση του υπεύθυνου γεωπόνου.