Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1500 kgr

URAZON

  1. 46-0-0 Άζωτο Ουρίας CO(NH2)2                           (Τεχνολογία NBPT)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης