Οδηγίες Καλοκαιρινής Λίπανσης

ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ & ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ….

…Στα πλαίσια ενός προγράμματος ορθής και ολοκληρωμένης λίπανσης των οπωροφόρων πυρηνοκάρπων,αγρονομικά επιβάλλονται δυο(2)
εφαρμογές μετασυλλεκτικά (ΙΟΥΛ-ΣΕΠΤ) οι οποίες μας εξασφαλίζουν..
 α)Την άμεση αντικατάσταση των κύριων θρεπτικών στοιχείων καθώς και των ιχνοστοιχείων που απομακρύνθηκαν από το έδαφος μέσω του
παραγόμενου καρπού..
 β)Την ενίσχυση του φυτικού οργανισμού των δένδρων κατά το κρίσιμο στάδιο της διαφοροποίησης των οφθαλμών επιτυγχάνοντας έναντι των βλαστοφόρων ,την έκπτυξη  περισσότερων και δυνατότερων καρποφόρων οφθαλμών κατά την έναρξη της επόμενης βλαστικής περιόδου – χρονιάς..
ΕΙΔΟΣ ΟΠΟΡΩΦΟΡΟΥ  /  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Κερασιές…………………. / AXION BLUE 12.12.17(S)+T.E 
Βερυκοκιές………………. / AXION BLUE 12.12.18 + T.E
Δαμασκηνιές…………….. / AXION GREEN 5.10.20 + T.E 
Ροδακινιές-Νεκταρινιές… / LONG LIFE 21.7.14 + T.E  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 0,5 έως 1kgr το δένδρο ανάλογα με την παραγωγικότητα και την ηλικία του..
    Για την agrola…Παπαστεργίου Στυλιανός (Γεωπόνος-Τεχνικός Λιπασμάτων)