4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η AGROLA ήταν υποστηριχτής του Συνεδρίου το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία