Καλαμπόκι

Η χώρα μας έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις στο καλαμπόκι απ’ όλο τον κόσμο. Αποδόσεις των 1500 κιλών/στρέμμα είναι πια συνηθισμένες! Επαρκής τροφοδοσία με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά στο σωστό χρόνο, εγγυώνται για τις maximum αποδόσεις!

 

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο είναι το θρεπτικό συστατικό που το καλαμπόκι χρειάζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ρυθμίζει την ανάπτυξη και καθορίζει τις αποδόσεις της καλλιέργειας.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Ο φώσφορος εγγυάται την άριστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος συνεπώς και την περαιτέρω καλή εξέλιξη της καλλιέργειας.

ΚΑΛΙΟ

Το κάλιο προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες από το καλαμπόκι. Επειδή όμως στο καλαμπόκι το κάλιο συσσωρεύεται στα φύλλα και τα στελέχη τελικά επιστρέφει στο χωράφι, εκτός εάν το προϊόν πάει για ενσίρωση. Προσδίδει αντοχή στα φυτά, καλό γέμισμα του σπάδικα και τελικά αύξηση στην παραγωγή.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Από τα ιχνοστοιχεία η πιο συνηθισμένη τροφοπενία είναι αυτή του ψευδαργύρου.