Σιτάρι

Η ισορροπημένη και επαρκής λίπανση ιδιαίτερα για τα σιτηρά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων όσο και στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας. Πρωταρχικής σημασίας θρεπτικό στοιχείο για τα σιτηρά είναι το άζωτο. Ακολουθεί ο φώσφορος ενώ το κάλιο αν και είναι σημαντικό στοιχείο θρέψης για το σιτάρι επειδή συσσωρεύεται στο στάχι στις περιπτώσεις που αυτό ενσωματώνεται στο έδαφος δεν απαιτείται επιπλέον προσθήκη μέσω λιπάσματος.

 

ΆΖΩΤΟ:

Το άζωτο επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής στην καλλιέργεια των σιτηρών . Μειώνοντας την αζωτούχο θρέψη κατά 3 μονάδες η παραγωγή μειώνεται κατά 100 kgr/ στρέμμα. Επειδή από την σπορά και μέχρι να ξεπροβάλει το νεαρό φυτό οι ανάγκες θρέψης καλύπτονται από τον σπόρο. Μέχρι το φυτό να αναζητήσει άζωτο από το λίπασμα της βασικής λίπανσης θα έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 15-20 ημέρες. Εάν στην βασική λίπανση χρησιμοποιήσουμε λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο είναι πολύ επιρρεπές στις απώλειες θα έχει ήδη εκπλυθεί όταν το φυτό το αναζητήσει.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ:

Τα σιτηρά έχουν ανάγκη υψηλών ποσοτήτων φωσφόρου κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης για την δημιουργία δυνατού ριζικού συστήματος. Είναι σημαντικό τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε να έχουν υψηλό ποσοστό υδατοδιαλυτού φωσφόρου γιατί μόνο ο υδατοδιαλυτός φώσφορος είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

ΚΑΛΙΟ:

Στα σιτηρά ιδίως όταν  το άχυρο δεν απομακρύνεται από το χωράφι  παρατηρούνται μικρότερες ανάγκες σε κάλιο.