Συσκευασία

Σακί: 40 kgr

Παλέτα: 1600 kgr

ACTIVA

  1. 38-0-0 +18SO3+0,18Zn                           (N.T.)                       Ουροθειϊκή
  2. 35-0-0 +25SO3+0,15Zn                           (N.T.)                       Ουροθειϊκή
  3. 33-0-0 +30SO3                                          (N.T.)                       Ουροθειϊκή

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Το Άζωτο (Ν) είναι το στοιχείο κλειδί στην λίπανση, για τον έλεγχο της βλάστησης και της καρποφορίας όλων των φυτών. Πράγματι απ όλα τα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία εμφανίζονται στο έδαφος,το άζωτο είναι αυτό που επιφέρει την  πλέον σημαντική επίδραση στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και αυτό το οποίο αποτελεί τον πιο σπουδαίο περιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και απόδοσης των καλλιεργειών.

 

Ο ζωτικός ρόλος του αζώτου σε ότι αφορά τα φυτά οφείλεται στο ότι :

-Αποτελεί δομικό συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης.

-Είναι απαραίτητος παράγοντας για την αξιοποίηση των υδατανθράκων.

-Είναι συστατικό των ενζύμων.

-Είναι διεγερτικός παράγοντας της ανάπτυξης και λειτουργίας των φυτών.

-Είναι συστατικό των αμινοξέων, τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών.

-Τέλος το άζωτο (Ν) ευνοεί την πρόσληψη και αξιοποίηση όλων των άλλων θρεπτικών στοιχείων.

 

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Το προϊόν είναι κατάλληλο για Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Να συμβουλεύεστε πάντοτε τους τους υπεύθυνους γεωπόνους χωρίς να κάνετε υπέρβαση στις συνιστώμενες δοσολογίες.

Κάνετε χρήση του προϊόντος τηρώντας τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.