Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

AMICAL

 1. 27-0-0 +20CaO+3MgO
 2. 29-0-0+13CaO+3MgO+9SO3+0,2B

Σύμμεικτο αζωτούχο λίπασμα για όξινα εδάφη

Η τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο, σε εδάφη όξινα και υποβαθμισμένα, αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των όξινων εδαφών είναι:

 • χαμηλή μικροβιακή δράση,
 • περιορισμένη ανταλλακτική ικανότητα,
 • χαμηλό εδαφικό πορώδες,
 • έντονη έκπλυση θρεπτικών στοιχείων και
 • μικρή ανοργανοποίηση οργανικής ουσίας

 

Το αζωτούχο λίπασμα AMICAL, εφοδιασμένο με το αλκαλικό σύμπλοκο CALMAG, αποτελεί την μοναδική λύση για τον συγκεκριμένο εδαφότυπο, διότι:

 • τροφοδοτεί τις καλλιέργειες με αμιδικής μορφής άζωτο (ΝΗ2) για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση με τα ασβεστούχα νιτρικά,
 • αυξάνει τη μικροβιακή δράση του εδάφους, επιτρέποντας την εύκολη απορρόφηση των θρεπτικών του στοιχείων από το φυτό,
 • αυξάνει την αντοχή των καλλιεργειών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και
 • βελτιώνει την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

 

Παράλληλα, λόγω της μοναδικής του σύνθεσης εξασφαλίζει:

 • οικονομία στη χορήγηση του αζώτου,
 • εύκολη χρήση του, χωρίς ενσωμάτωση,
 • λιγότερο κόπο, με μία μόνο εφαρμογή και
 • οικονομικότερα αποτελέσματα.

Το καινοτόμο αζωτούχο λίπασμα AMICAL με την σταδιακή του απελευθέρωση χαράζει νέα πορεία στην αζωτούχο λίπανση.

Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

+3MgO+8CaO+11(SO3) (αμιδικό ασβεστομαγνήσιο)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

 • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
 • Πιστοποιητικό Ανάλυσης