Συσκευασία

Σακί: 40 kgr

Παλέτα: 1600 kgr

BAZAL green

  1. 29-19-0 +9SO3+0,19Zn
  2. 28-10-5+13SO3+0,19Zn

 

Τα λιπάσματα FACTOR αποτελούν μία από τις πολλές καινοτομίες της ΑΓΚΡΟΛΑ στο χώρο της λίπανσης.

Με την εφαρμογή τους επιτυγχάνουμε:

ΘΡΕΨΗ: μέσα από μια ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων πλήρη σε θρεπτικά στοιχεία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: οι λιπαντικές μονάδες των καινοτόμων λιπασμάτων FACTOR προστατεύονται πλήρως από έκλυση και είναι εύκολα απορροφήσιμες από τα φυτά

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: η συνύπαρξη του κατάλληλου θρεπτικού συμπλόκου με τις θρεπτικές λιπαντικές μονάδες Ν-Ρ-Κ, προκαλούν έντονη διέγερση και ανάπτυξη της ρίζας, αυξάνοντας παράλληλα την ικανότητα αφομοίωσης όλων των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ: η επιλογή του λιπάσματος με το κατάλληλο θρεπτικό σύμπλοκο, βελτιώνει την αντίδραση του εδάφους, την υδατοικανότητα και την ανταλλακτική του δράση.

 

Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

+0.5ZnSO4

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50 ~ 150 kgr/στρέμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια, τη γονιμότητα του εδάφους και την κρίση του υπεύθυνου γεωπόνου.