Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

BAZAL orange

  1. 12-24-0+24SO3+0,15(Fe,Mn,Zn)
  2. 14-21-7+2MgO+21SO3+0,15(Fe,Mn,Zn) 

 

Τα λιπάσματα FACTOR αποτελούν μία από τις πολλές καινοτομίες της ΑΓΚΡΟΛΑ στο χώρο της λίπανσης.

Με την εφαρμογή τους επιτυγχάνουμε:

ΘΡΕΨΗ: μέσα από μια ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων πλήρη σε θρεπτικά στοιχεία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: οι λιπαντικές μονάδες των καινοτόμων λιπασμάτων FACTOR προστατεύονται πλήρως από έκλυση και είναι εύκολα απορροφήσιμες από τα φυτά

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: η συνύπαρξη του κατάλληλου θρεπτικού συμπλόκου με τις θρεπτικές λιπαντικές μονάδες Ν-Ρ-Κ, προκαλούν έντονη διέγερση και ανάπτυξη της ρίζας, αυξάνοντας παράλληλα την ικανότητα αφομοίωσης όλων των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ: η επιλογή του λιπάσματος με το κατάλληλο θρεπτικό σύμπλοκο, βελτιώνει την αντίδραση του εδάφους, την υδατοικανότητα και την ανταλλακτική του δράση.

 

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης