Συσκευασία

Σακί: 30 kgr

Παλέτα: 1500 kgr

CALMAG

15MgO+40CaO (αργής αποδέσμευσης)

CALMAG®

Σύμπλοκο ενεργού Ασβεστίτη και Μαγνησίτη σε κόκκους (2,5-4mm), περιέχει Ασβέστιο (ως CaCO3) 75% και Μαγνήσιο (ως MgCO3) 22%, προέρχεται από ιζηματογενή ορυκτά και βιολογικά υπολείμματα οστρακοειδών. Διαθέτει υψηλή διαλυτότητα, και πολύ υψηλό πορώδες.

CALMAG®

Σύμπλοκο ενεργού Ασβεστίτη και Μαγνησίτη σε κόκκους (2,5-4mm), περιέχει Ασβέστιο (ως CaCO3) 75% και Μαγνήσιο (ως MgCO3) 22%, προέρχεται από ιζηματογενή ορυκτά και βιολογικά υπολείμματα οστρακοειδών. Διαθέτει υψηλή διαλυτότητα, και πολύ υψηλό πορώδες.

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης