Συσκευασία

Σακί: 40 kgr

Παλέτα: 1600 kgr

CARBAMMON 54 N/S

  1. 40-0-0 +14SO3                      (N.T)     Ουροθειϊκή

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης