Συσκευασία

Σακί: 15 kgr

Παλέτα: 1050 kgr

DROP by DROP

21-21-21+T.E.+Ενεργοποιητές (Low pH)

41-5-5+T.E.+Ενεργοποιητές (Low pH)

10-55-10+T.E.+Ενεργοποιητές (Low pH)

5-20-40+2ΜgO.+Ενεργοποιητές (Low pH)

19-19-19+2MgO.+Ενεργοποιητές (Low pH)

18-9-18+10CaO+Ενεργοποιητές (Low pH)

KA.PA.CID 0-30-40 (Low pH)

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα (με βιταμίνες , αυξίνες, μπεταϊνες και αμινοξέα). ΙΔΑΝΙΚΑ για διαφυλική λίπανση και ριζοπότισμα.

Τα λιπάσματα drop by drop (Low pH)είναι ιδανικά για ψεκασμούς ή την εφαρμογή μέσω των αρδευτικών συστημάτων. Το υψηλό τους ποσοστό σε μακροστοιχεία ,ιχνοστοιχεία,αυξητικούς παράγοντες καθώς και η χαμηλή τους οξύτητα, τα καθιστά μοναδικά στον τομέα λίπανσης δύσκολων εδαφών με προβληματικά νερά(υψηλές αγωγιμότητες, υψηλά pH και άλλα).Τα λιπάσματα drop by drop (Low pH) κυκλοφορούν σε διάφορους τύπους, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των φυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Φωσφορούχα: Για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος , την καλή ανθοφορία και την καρπόδεση.

Αζωτούχα: Για την γρήγορη ανάπτυξη των φυτών και αποφυγή στρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Καλιούχα:Για την βελτίωση ποιότητας -πρωϊμότητας και αύξηση της συντηρισιμότητας των προϊόντων.

Ισορροπημένα:Γενικής χρήσης για όλες τις καλλιέργειες.

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Τα προϊόντα αυτά δεν περιέχουν χλώριο και συνδυάζονται με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν πρέπει να συνδυάζονται με πολτούς και ασβεστούχα ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. Να προστίθενται τελευταία στο ψεκαστικό υγρό. Να αποφεύγονται διαφυλλικοί ψεκασμοί κατά τις θερμές ώρες , καθώς και όταν τα φυτά βρίσκονται σε πλήρη άνθιση.