Συσκευασία

Σακί: 40 kgr

Παλέτα: 1600 kgr

FERTILAND

  1. 10-20-0 +28SO3+0,15(Fe,Mn,Zn)
  2. 20-10-0 +35SO3+0,15(Fe,Mn.Zn)
  3. 16-20-0 +20SO3+0,15(Fe,Mn.Zn)
  4. 16-20-0 +30SO3 (Χημικό)
  5. 30-0-10 +19SO3+0,19Fe+0,19Zn
  6. 11-15-15 +15SO3+0,15(Fe,Mn.Zn)
  7. 20-10-10 +18SO3+0,15(Fe,Mn.Zn) 
  8. 8-16-24 +14SO3+0,15(Fe,Mn.Zn) 

 

 

Σύμμεικτα λιπάσματα Νέας Γενιάς

 

 

 

Στοιχείο Τιμή

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης