Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

GIAPATATA

  1. 6-15-30+5CaO+2MgO+7SO3                         (Τεχνολογία ACTIVE)
  2. 12-15-20+5CaO+2MgO+7SO3                       (Τεχνολογία ACTIVE)

Η πατάτα ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά, γόνιμα, μέσης και ελαφριάς μηχανικής σύστασης, που χαρακτηρίζονται από καλή στράγγιση και ικανοποιητικό αερισμό.

Η πατάτα είναι μία από τις πλέον απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία καλλιέργειες, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα αναπτύσσει πλούσια βλάστηση, εξασφαλίζοντας μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις.

Τα προϊόντα θρέψης της σειράς GIA.PATATA® στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των καρποκονδύλων  και τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους σε υψηλά επίπεδα.

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

βάση της αντίδρασης του εδάφους (pH)

100-140 kg/στρέμμα. (ha-1)