Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

NO.N

  1. 0-15-30+3MgO+0,15B+0,5Fe+0,15Zn
  2. 0-20-20+8CaO+10SO3+0,15B+0,5Fe+0,15Zn
  3. 0-21-7+18CaO+3MgO+18SO3

 

 

 

Η σειρά ΝΟΝ® αποτελείται από ειδικά μελετημένους τύπους που η σύνθεσή τους δεν περιέχει το μακροστοιχείο του Αζώτου(N).

Η ΑΓΚΡΟΛΑ δυναμικά επαναφέρει στον κατάλογό της τη σειρά που έγραψε τη δική της ιστορία στη θρέψη των αζωτοδεσμευτικών καλλιεργειών, όπως (μηδική, βίκος, τριφύλλι, φακές, φασόλια και άλλα ψυχανθή).

  1. Δεδομένου ότι η λίπανση με Άζωτο(Ν) όχι μόνο δε συνιστάται στα ψυχανθή αλλά επιδρά και αρνητικά, αναστέλλοντας τη διαδικασία της αζωτοδέσμευσης, το Φώσφορο(Ρ) να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ριζών και τη βελτίωση του “αδελφώματος” και το Κάλιο(Κ) να διατηρεί υψηλές αποδόσεις, να επιδρά στη μείωση της ευπάθειας των φυτών σε ασθένειες και να προάγει την αζωτοδέσμευση.

Η λίπανση με ΝΟΝ® αποτελεί την κορυφαία επιλογή θρέψης για όλα τα ψυχανθή.

  1. Το θέμα όμως της σωστής διαχείρισης του Αζώτου(Ν) είναι πολύ σημαντικό και στη δενδροκομία. Στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος θρέψης-λίπανσης με σκοπό την αποθήκευση Φωσφόρου(Ρ) και Καλίου(Κ) είναι προτιμότερο να επιλέγονται τύποι που ΔΕΝ περιέχουν Άζωτο(Ν) στη σύνθεσή τους.

Η νέα φόρμουλα ΝΟΝ® έρχεται να δώσει λύσεις στη θρέψη με επάρκεια (Ρ-Κ) σε όλα τα οπωροφόρα, χωρίς την άσκοπη σπατάλη με Άζωτο(Ν), στοιχείο που θα συμπληρωθεί με την κατάλληλη ποσότητα και στην κατάλληλη χρονική περίοδο (έναρξη βλάστησης).

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

 

 

 

ΨΥΧΑΝΘΗ

0/24/7(S)+7CaO+4MgO+18SO3+1,5Fe+0,1Zn

α) Στην εγκατάσταση με ενσωμάτωση (12-15) kgr/στρέμμα (ha-1)

β) Επιφανειακά ΙΑΝ-ΦΕΒ (10-12) kgr/στρέμμα (ha-1)

γ) Σε ήδη εγκατεστημένες καλλιέργειες ανά δύο κοψιές (8-10) kgr/στρέμμα (ha-1)

 

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

0/18/17(S)+3MgO+21SO3+2Fe+0,1Mn+0,2Zn

α) Κατά την εγκατάσταση της δενδροφυτείας και έως τα 3 έτη (100-300) gr/δέντρο

β) Σε δενδροφυτείες 4 ετών και άνω (1-2) kgr/δέντρο