Συσκευασία

Σακί: 15 kgr

Παλέτα: 1050 kgr

AGROBOR

32B2O3+30CaO+3MgO+7SiO2 (αργής αποδέσμευσης) BIO

 

Φυσικό εδαφοβελτιωτικό σε κόκκους (2,5-4mm) που παράγεται από το ορυκτό Colemanite. Η μόνη επεξεργασία που υφίσταται είναι η κοκκoποίηση του με απλό θρυμματισμό.

Το AGROBOR αποτελεί φυσική πηγή βορίου (ως βορικό ασβέστιο). Το βόριο είναι ιχνοστοιχείο, του οποίου το εύρος, μεταξύ επάρκειας και τοξικότητας στα φυτά, είναι ελάχιστο. Τα συνηθισμένα προϊόντα θρέψης με βόριο, (όπως βορικό νάτριο κ.α.), ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φυτοτοξικότητας, ιδιαίτερα σε υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης. Τα προβλήματα αυτά παρακάμπτονται εντελώς με τη χρήση του AGROBOR, διότι αποδεσμεύει βραδέως το στοιχειακό του βόριο (Β).

Επιπλέον μικροστοιχεία

32B2O3+30CaO+3MgO+7SiO2 (αργής αποδέσμευσης) BIO

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης