Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1250 kgr

VIOLA – 465

VIOLA Φυσικό εδαφοβελτιωτικό σε κόκκο από κοπριά πουλερικών πλήρως απολυμασμένη και
αποξηραμένη με την Ιαπωνική μέθοδο αερόβιας ζύμωσης «HOSOYA» παρουσία ατταπουλγίτη

Το VIOLA (465) είναι 100% φυσικό εδαφοβελτιωτικό, απηλλαγμένο πλήρως από παθογόνους μικροοργανισμούς και ανεπιθύμητους σπόρους ζιζανίων.

Η διαδικασία κοκκοποίησης και ωρίμανσης του προϊόντος γίνεται με την Ιαπωνική μέθοδο αερόβιας ζύμωσης (HOSOYA), από κοπριές πουλερικών πιστοποιημένης ωοτοκίας και μόνο.

Το VIOLA (465) είναι πλούσιο σε Μακροστοιχεία, Ιχνοστοιχεία, Χουμοποιημένες οργανικές ύλες, καθώς και πλειάδα ωφέλιμων μικροοργανισμών που προάγουν τη δομή, τη γονιμότητα και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Η εφαρμογή του δημιουργεί ιδανικές συνθήκες θρέψης, ανάπτυξης και παραγωγής για όλες τις φυτοκαλλιέργειες και παράλληλα προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση των αγροχημικών θρέψης.

Φυσικό, οργανικό εδαφοβελτιωτικό σε κόκκους (5-15mm), απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και σπόρους ζιζανίων.

Προέρχεται από επεξεργασμένη  κοπριά κότας (μέθοδος Hosoya) και προάγει τη δομή, τη γονιμότητα και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Τα βασικά μακροστοιχεία (N.P.K.) που εμπεριέχει σε αναλογία (4.6.5) καθώς και πολλά ιχνοστοιχεία, αξιοποιούνται σταδιακά απ’ όλα τα φυτά

Στοιχείο Τιμή

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

 

VIOLA (465)

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ

(ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΤΟΚΟΠΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)