Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

REFLEX

  1. 20-0-0 +38SO3+0,5Fe+2Zn                          (N.T.)                       Νιτροθειϊκή 

 

 

 

Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim.

Aenean et dolor pretium, feugiat leo non, aliquet libero. Consectetur ut vestibulum vivamus vestibulum nisi fermentum.

Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim.

Aenean et dolor pretium, feugiat leo non, aliquet libero. Consectetur ut vestibulum vivamus vestibulum nisi fermentum.

Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

+1FeSO4+0,5ZnSO4+0,05B+59(SO3) (όξινο χουμικό αμμώνιο)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

 

Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim.

Aenean et dolor pretium, feugiat leo non, aliquet libero. Consectetur ut vestibulum vivamus vestibulum nisi fermentum.

Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim.

Aenean et dolor pretium, feugiat leo non, aliquet libero. Consectetur ut vestibulum vivamus vestibulum nisi fermentum.

 

Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim.

Aenean et dolor pretium, feugiat leo non, aliquet libero. Consectetur ut vestibulum vivamus vestibulum nisi fermentum.

Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim.

Aenean et dolor pretium, feugiat leo non, aliquet libero. Consectetur ut vestibulum vivamus vestibulum nisi fermentum.