Συσκευασία

Σακί: 40 kgr

Παλέτα: 1600 kgr

TRIPLEX

  1. 15-15-15 +15SO3+0,15(Fe,Zn,Mn)
  2. 15-15-15 +(S/M)+25SO3 +0,15(Fe,Zn,Mn)

 

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

+0,15(Fe,Zn,Cu,Mn)

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης