Συσκευασία

Σακί: 40 kgr

Παλέτα: 1600 kgr

UREA PERLA

  1. 46-0-0 Άζωτο Ουρίας  (Granule)

 

 

 

 

Στοιχείο Τιμή

Επιπλέον μικροστοιχεία

ΟΥΡΙΑ 46-0-0

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης