Συσκευασία

Σακί: 20 kgr

Παλέτα: 1500 kgr

ZEOLA

ΖΕΟΛΙΘΟΣ (92% 95% ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΣ ) BIO

ZEOLA®

Ζεόλιθος: (92-95% κλινοπτιλόλιθος) σε κόκκους (3-5mm) για χρήση στο έδαφος, και σκόνη επίπασης (0,01-0,15mm) κατάλληλη για φυλλοψεκασμούς και ριζοποτίσματα.

Φυσικό ορυκτό με τεράστιο πορώδες και μεγάλη ιοντοανταλλακτική ικανότητα. Στο νερό λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο δεσμεύοντας βαρέα μέταλλα καθώς και επικίνδυνες οργανικές ενώσεις. Αγροχημικά, ενεργεί ως άριστο εδαφοβελτιωτικό συγκρατώντας βασικά Ιχνοστοιχεία και Μακροστοιχεία, ειδικότερα το αμμωνιακό άζωτο, σε μεγάλες βροχοπτώσεις δεν εκπλύνεται και διατηρείται κοντά στις ρίζες των φυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ζεόλιθος βελτιώνει τη δομή στα ελαφρά και αμμώδη εδάφη διατηρώντας ισορροπία στη χημική τους σύσταση (pH) και  ενισχύει όλα τα λιπάσματα, βοηθώντας στην απορρόφησή τους απ’όλα τα φυτά.

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης