Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1575 kgr

ZEOPLUS

Για Αλκαλικά εδάφη

 1. 22-0-0 +42SO3+0,1B+0,1Fe+0,1Zn+8SiO2+12ZEO      (N.T) 
 2. 17-7-0 +38SO3+12SiO2+17ZEO                                      (N.T)
 3. 13-21-0 +21SO3+15SiO2+21ZEO                                    (N.T)
 4. 14-5-7 +38SO3+0,15B+0,1Fe+0,1Zn+10SiO2+14ZEO (N.T)
 5. 5-10-20 +5MgO+8SO3+18SiO2+25ZEO                         (N.T)
 6. 5-0-30 +5MgO+15SO3+13SiO2+17ZEO                         (N.T)

Για Βασικά ή Όξινα εδάφη

 1. 30-0-0 +4MgO+0,3B+0,1Fe+13SiO2+18ZEO                 (N.T)
 2. 13-26-0 +27SiO2+37ZEO                                                  (N.T)
 3. 28-8-8 +0,2Zn+11SiO2+15ZEO                                        (N.T)
 4. 18-7-12 +4MgO+0,5B+0,1Fe+15SiO2+20ZEO               (N.T)
 5. 12-6-18 +5MgO+0,1Fe+19SiO2+26ZEO                         (N.T)
 6. 10-16-20 +0,05Zn+18SiO2+25ZEO                                 (N.T)
 7. 0-0-30 +10MgO+24SiO2+32ZEO                                     (N.T)

 

 

Η σειρά λιπασμάτων τύπου ZEOPLUS, αποτελεί πρωτοπόρο συνδυασμό θρέψης και βελτίωσης του εδάφους.

Η παρουσία του Ζεόλιθου στα λιπάσματα ZEOPLUS βοηθά:

 • στη δέσμευση και τη σταδιακή απόδοση των θρεπτικών στοιχείων
 • στη βελτίωση της υδατοϊκανότητας του εδάφους
 • στον καλό αερισμό του εδάφους, στην άνετη ανάπτυξη ριζικών τριχιδίων και στην καλύτερη υγεία της ρίζας.

 

Λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά, η δράση των λιπασμάτων ZEOPLUS:

 • αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών
 • μειώνει το κόστος της καλλιέργειας
 • σέβεται και προάγει την υγεία των εδαφών
 • βελτιώνει την μετασυλλεκτική διαχείριση της παραγωγής
Στοιχείο Τιμή

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

 • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
 • Πιστοποιητικό Ανάλυσης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 25 ~ 75kgr. / στρέμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια, τη γονιμότητα του εδάφους και την κρίση του υπεύθυνου γεωπόνου.